Krav

Projektdeltagelse i sig selv kræver ikke nødvendigvis kunstnerisk erfaring, da vi ønsker en bred vifte af unge, ældre, nye og gamle borgere som deltagere. Det kræver derimod en evne til at møde nye mennesker, at kunne tænke i anderledes baner og fortælle nye historie om geografiske steder som allerede har masser historier.

Ydermere kræver projektet et engagement og en lyst til at producere et kreativt og anderledes produkt.

Som deltagende kunstner skal du være villig til både at bruge tid på fremstille et flot produkt og til at optræde fremføre dette uden yderligere vederlag, samt at frigive deres produkt og tekst under Creative Commons.

Det forventes altså at du afsætter tid til både at producere og fremvise det endelige resultat.